Korporacijsko pravo

Korporacijsko pravo daje okvir in formo v katero je umeščeno delovanje gospodarskih družb.

Korporacijsko pravo

Korporacijsko pravo

Na podlagi dolgoletnih izkušenj in kompetenc strankam svetujemo pri urejanju vprašanj s področja korporacijskega prava, ki zadevajo naslednje položaje v katerih se znajdejo gospodarske družbe:

Ključne zakonske podlage, ki določajo obseg korporacijskega prava so Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakon o finančnem poslovanju in postopkih zaradi zaradi insolventnosti (ZFPPIPP), in Zakon o prevzemih (ZPre-1).

Članki iz področja Korporacijsko pravo

Vprašajte nas

Kontakt