Storitve

 • Družinsko podjetništvo

  Družinsko podjetništvo

  Družinskim podjetjem, lastnikom družinskih podjetij in družinskim članom, ki so vpeti v poslovanje družinskega podjetja svetujemo pri izvedbi postopkov medgeneracijskega prenosa družinskega podjetja in pri pravnem urejanjem odnosov med družinskimi člani v družinskem podjetju.

  PREBERI VEČ

 • Korporacijsko pravo

  Korporacijsko pravo

  Strankam svetujemo na področju korporacijskega prava. Med aktivnosti na tem področju sodijo postopki vodenja skupščin delničarjev, urejanja lastniških razmerij, prodaje ali nakupa podjetij, nagrajevanja članov organov vodenja ali nadzora, statusnih preoblikovanje (združitve, delitve, izčlenitve), ter drugi postopki, ki so povezane z delovanjem in organizacijo kapitalskih družb in samostojnih podjetnikov.

  PREBERI VEČ

 • Delovno pravo

  Delovno pravo

  Ustrezna ureditev delovnopravnih razmerij med delodajalci in delavci je za uspešno poslovanje podjetja izjemno pomembna. Ustrezna ureditev delovnopravnih razmerij zato terja celovit, previden in preizkušen pristop pri načrtovanju organizacije dela, zaposlovanju novih delavcev, urejanju razmerij pri opravljanju dela in vodenja postopkov ob prenehanju delovnega razmerja.

  PREBERI VEČ

 • Varstvo osebnih podatkov

  Varstvo osebnih podatkov

  Zagotavljanje varnosti in ustrezne obdelave osebnih podatkov posameznikov ne pomeni le pogoja za odgovorno poslovanje s posamezniki in zakonske obveznosti podjetja ampak tudi konkurenčno prednost podjetja. Ustrezno varnost in obdelavo osebnih podatkov v podjetju dosežemo z inovativnim in prilagojenim pristopom ureditve področja varstva osebnih podatkov. 

  PREBERI VEČ

 • Dolžniško upniška razmerja

  Dolžniško upniška razmerja

  V spremenljivih gospodarskih okoliščinah se tako pravne kot fizične osebe velikokrat srečajo z neznanimi pravnimi instituti na področju insolvenčnega prava. Strankam nudimo hitro ukrepanje ter svetovanje v dolžniško upniških razmerjih pred ali po nastanku insolventnosti.

  PREBERI VEČ

   
 • Javna naročila

  Javna naročila

  Glavni cilj javnih naročil je transparentnost, kjer so ponudniki izbrani na podlagi preglednega in predpisanega postopka. Tako naročnikom kot ponudnikom pomagamo pri prijavi na javno naročilo ali pri skrbni pripravi razpisne dokumentacije, ki mora biti pripravljena v skladu z veljavnimi predpisi.

Vprašajte nas

Kontakt