Družinsko podjetništvo

Družinsko podjetništvo je koncept razumevanja podjetja kot dela družinskega premoženja oz. ko podjetje njeni lastniki dojemajo kot družinsko podjetje. Specifičen odnos lastnikov in drugih deležnikov do družinskega podjetja terja posebno pozornost pri urejanju s tem povezanih pravnih vprašanj.

Družinsko podjetništvo

Družinsko podjetništvo

Družinsko podjetništvo razumemo, saj že vrsto let nudimo zanesljivo podporo družinskim podjetjem in njihovim lastnikom pri urejanju pravnih razmerij v družinskih podjetjih, tako iz korporacijsko pravnega kot tudi iz davčnega vidika.

Storitve, ki jih v zvezi s tem izvajamo obsegajo svetovanje pri pripravi naslednjih pravnih podlag, ki so v življenjskem ciklusu družinskega podjetja pomembne:

Pravno dosledno urejanje vprašanj s področja družinskega podjetništva terja poglobljeno poznavanje različnih zakonskih podlag (npr. Družinski zakonik, Zakon o dedovanju, Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o dohodnini, Zakon o davku na dediščine in darila, idr.). Razumeti je potrebno potrebe in posebnosti, ki so v posameznem podjetju ali družini prisotne, saj napačna odločitev v sferi pravnega urejanja odnosov v družinskem podjetju zlahka vodi v nesoglasja znotraj družine, ter s tem načenja že tako občutljiva razmerja med družinskimi člani, ki delujejo znotraj družinskega podjetja.

5/5 - (2 glasova)

Članki iz področja Družinsko podjetništvo

Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.