Delovno pravo

Delovno pravo obravnava pravice in obveznosti delavcev ter delodajalcev. Ker gre za pravno razmerje v katerem se srečujejo pravni in premoženjski interesi strank z različnim pravnim znanjem, ter ekonomsko močjo terja področje delovnega prava previden, ter preizkušen pristop k urejanju odnosov med deležniki delovnopravnih razmerij.

Delovno pravo

Delovno pravo

Odvetnik za delovno pravo je s strani strank angažiran tedaj, ko je predmet urejanja ena od naslednjih vsebin s področja delovnega prava, ki jih urejamo za stranke: splošni akti delodajalca:

 • sistematizacija delovnih mest
 • oblikovanje pogodb o zaposlitvi
 • aktivnosti pred zaposlitvijo novega zaposlenega
 • uvajanje v delo in poskusno delo
 • merjenje delovne uspešnosti
 • nagrajevanje zaposlenih
 • vrednotenje delovnih mest in postavitev plačnih sistemov
 • disciplinski postopki
 • prenehanje pogodbe o zaposlitvi
 • zastopanje socialnih partnerjev v kolektivnih pogajanjih
 • zastopanje v postopkih sodelovanja delavcev pri upravljanju

 

Vprašajte nas

Kontakt