Nepremičninsko in gradbeno pravo

Zemlja in življenjski prostor na njej sta omejeni in občutljivi dobrini. Tega se zavedamo, zato k urejanju nepremičninskih razmerij pristopamo strokovno, skrbno in odgovorno.

Nepremičninsko in gradbeno pravo

Nepremičninsko in gradbeno pravo

Poglavitne storitve katere opravljamo na področju nepremičninskega in gradbenega prava so:

 • Priprava prodajnih pogodb za nakup/prodajo/podaritev nepremičnin.
 • Skrbni pregled v zvezi z nepremičninami (pregled ZK podatkov, pregled obremenitev …).
 • Priprava gradbenih pogodb z upoštevanjem gradbenih uzanc in FIDIC.
 • Urejanje stvarnopravih razmerij v zvezi z gradnjo (služnostne pogodbe, stavbna pravica …).
 • Zastopanje strank v sporih, ki izvirajo iz nepremičninskih in gradbenih razmerij.
 • Priprava najemnih pogodb.
 • Vodenje izvršilnih postopkov v zvezi z izpraznitvijo ali izročitvijo nepremičnin.
 • Urejanje stvarnopravnih razmerij (priposestvovanja, pravica rabe, dostopi …).
 • Priprava pobude za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

Dosedanje izkušnje nam dajejo širino potrebno za kvalitetno podporo strankam.

5/5 - (2 glasova)

Članki iz področja Nepremičninsko in gradbeno pravo

Vprašajte nas

Kontakt

 • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.