Nepremičninsko in gradbeno pravo

Zemlja in življenjski prostor na njej sta omejeni in občutljivi dobrini. Tega se zavedamo, zato k urejanju nepremičninskih razmerij pristopamo strokovno, skrbno in odgovorno.

Image by Paul Brennan from Pixabay

Image by Paul Brennan from Pixabay

Poglavitne storitve katere opravljamo na področju nepremičninskega in gradbenega prava so:

  • priprava prodajnih pogodb za nakup/prodajo/podaritev nepremičnin,
  • skrbni pregled v zvezi z nepremičninami (pregled ZK podatkov, pregled obremenitev,…),
  • priprava gradbenih pogodb z upoštevanjem gradbenih uzanc in FIDIC ,
  • urejanje stvarnopravih razmerij v zvezi z gradnjo (služnostne pogodbe, stavbna pravica,…),
  • zastopanje strank v sporih, ki izvirajo iz nepremičninskih in gradbenih razmerij,
  • priprava najemnih pogodb,
  • vodenje izvršilnih postopkov v zvezi z izpraznitvijo ali izročitvijo nepremičnin,
  • urejanje stvarnopravnih razmerij (priposestvovanja, pravica rabe, dostopi…),
  • priprava pobude za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

Dosedanje izkušnje nam dajejo širino potrebno za kvalitetno podporo strankam.

Članki iz področja Nepremičninsko in gradbeno pravo

Vprašajte nas

Kontakt