18. avgusta, 2022

Aktualna vprašanja s področja nepremičninskega in gradbenega prava

Aktualna vprašanja s področja - nepremičninsko in gradbeno pravo

Ali je predkupno pravico mogoče uveljaviti v primeru darila? 

Predkupno pravico je mogoče uveljaviti zgolj v primeru prodaje stvari, ne pa tudi v primeru prenosa lastništva na podlagi drugih pravnih poslov (na primer darilne ali menjalne pogodbe). 

Vir: VSL Sklep I Cp 1453/2019


Kaj se šteje kot čas pridobitve kapitala pri nepremičnini vzeti v finančni lizing? 

Datum sklenitve pogodbe o dejanskem prenosu lastninske pravice na nepremičnini se šteje kot datum pridobitve nepremičnine. Pridobitev kapitala s strani fizične osebe, se šteje datum sklenitve pogodbe ali določenega pravnega posla, kakor ureja odločba 101. Člena ZDoh-2. Sklenitev pogodbe o finančnem najemu nepremičnine ni mogoče obravnavati kot pridobitev kapitala.

Vir: sodba I U 958/2010


 

5/5 - (1 glas)

Povezane teme: Nepremičninsko in gradbeno pravo

Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.