Varstvo osebnih podatkov (uredba GDPR)

Varstvo osebnih podatkov oz. uredba GDPR je namenjena varovanju pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Zato je varstvo osebnih podatkov pomemben element ustreznega in uspešnega poslovanja podjetja. Urejenost področja varovanja osebnih podatkov pomeni v digitaliziranem svetu ne več samo konkurenčno prednost podjetja, pač pa nujen pogoj za odgovorno poslovanje s posamezniki, tako strankami kot tudi drugimi deležniki podjetja.

varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Področje varstva osebnih podatkov terja interdisciplinaren pristop, zato v strokovni tim, ki skrbi za pravice naših strank na področju varstva osebnih podatkov vključuje tudi strokovnjake, ki razpolagajo s tehničnimi znanji s področja informacijske varnosti, in poznavanjem standardov informacijske varnosti (ISO 27001) zato lahko pri urejanju pravnih vsebin s področja informacijske varnosti nudimo kompetentno in tudi tehnično dosledno analizo stanja in pripravo dokumentacije s področja informacijske varnosti.

Pravno urejanje področja varstva osebnih podatkov izvajamo za domače in tudi gospodarske družbe iz drugih pravnih okolij Evropske unije (Hrvaška, Italija, Nemčija, …).

Stranke naše storitve koristijo:

 1. V fazi urejanja internih postopkov s področja varstva osebnih podatkov
 2. V primeru nastopa varnostnega incidenta (vdor v informacijski sistem, nepooblaščen dostop do osebnih podatkov, kraja osebnih podatkov idr.), ko je potrebna hitra in ustrezna reakcija kot odgovor na nastalo kršitev (npr. dolžnost obveščanja informacijskega pooblaščenca v roku 72 ur od nastanka varnostnega incidenta).

Naše storitve s področja varstva osebnih podatkov obsegajo:

 • Pregled in analiza obstoječega stanja urejenosti sistema informacijske varnosti v podjetju.
 • Priprava potrebne interne dokumentacije, varnostnih politik in pogodb s pogodbenimi obdelovalci.
 • Priprava pogodb o skupnem upravljanju.
 • Izvajanje funkcije DPO (pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov).
 • Uskladitev podjetja z zakonskimi zahtevami GDPR pri postavitvi videonadzornega sistema ali GPS sledljivosti
 • Pravna analiz vpliva na varstvo osebnih podatkov (DPIA analize).
 • Svetovanje v zvezi z vprašanji s področja varstva osebnih podatkov.
 • Zastopanje stranke v postopkih pred uradom informacijskega pooblaščenca.
 • Obravnava varnostnih incidentov iz vidika kazenske zakonodaje, odškodninske zakonodaje, ter zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.
5/5 - (3 glasovi)
Vprašajte nas

Kontakt

 • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.