24. aprila, 2024

Novo pogajalsko izhodišče za izvajanje direktive GDPR

Novo pogajalsko izhodišče za izvajanje direktive GDPR

Evropski parlament je nedavno sprejel novo pogajalsko izhodišče, ki izboljšuje izvajanje Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Ta pravila krepijo proces obravnave pritožb in zagotavljajo jasnejšo zaščito pravic posameznikov v digitalni dobi.

Katere novosti prinaša?

Posamezniki, ki menijo, da so njihove pravice kršene, bodo zdaj deležni bolj pravične, enakopravne in nepristranske obravnave. Prav tako bodo pritožniki imeli možnost zaslišanja, preden se sprejmejo morebitni ukrepi, ki bi lahko vplivali na njihov položaj.

Dokumenti, povezani s pritožbo, bodo prosto dostopni, kar pritožnikom zagotavlja popolno preglednost nad procesom. Ta dostop omogoča posameznikom lažje razumevanje postopkov obdelave njihovih podatkov in učinkovitejše uveljavljanje njihovih pravic.

Da bi poenostavili čezmejne pritožbe, so bili uvedeni skupni postopki, ki so dostopni tako nadzornim organom kot pritožnikom. Ti skupni spisi pripomorejo k hitrejši in učinkovitejši obravnavi zadev, ki vključujejo več držav članic.

Nadzorni organi bodo zdaj morali v dveh tednih potrditi prejem pritožbe in v treh tednih odločiti, ali je zadeva čezmejna. Osnutki odločb bodo izdani v devetih mesecih po prejemu pritožbe, kar zmanjšuje čas čakanja za pritožnike.

V primeru sporazumnih rešitev bo potrebno izrecno soglasje vseh vpletenih strani. Ta pristop zagotavlja, da sporazumne rešitve ne preprečujejo nadaljnjih preiskav s strani nadzornih organov.

Tako novi sklop pravil omogoča, da vse strani v postopkih uživajo pravico do učinkovitih pravnih sredstev, kar krepi pravno varnost in zaupanje v proces varstva osebnih podatkov.

Vir novice 

Vas zanima več na področju izvajanja uredbe GDPR? 

Kontaktirajte nas in si rezervirajte 10 minutni uvodni razgovor preko videokonference (Skype, Zoom, MS Teams).

Kako vam je všeč vsebina?

Povezane teme: Varstvo osebnih podatkov

Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.