Javna naročila

Javno naročanje je kompleksnem sistem, ki obsega že po naravi zapletene postopke poleg tega pa še razvijajoče se pravno okolje.

Strokovnjaki iz pravne pisarne nudimo pravno podporo v postopkih javnega naročanja, tako naročnikom (iz ministrstev, občin, javnih zavodov, javnih podjetji, javnih agencij ter ostalih zavezancev za javna naročila) kot tudi ponudnikom storitev, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja.

Javna naročila

Javna naročila

Naša pravna pisarna:

  • Zavezancem za javno naročanje svetuje v vseh fazah postopka javnega naročanja.
  • Pripravlja revizijske zahtevke, zastopa ponudnike in naročnike pri uveljavljanju pravnega varstva v predrevizijskih in revizijskih postopkih pri naročniku in DKOM.
  • Svetuje v zvezi s finančnimi zavarovanji
  • Pripravlja javne razpise in vodi celoten postopek oddaje javnega naročila.
  • Zavezancem zagotavlja individualno obravnavo in ažurno podporo.

Dosedanje izkušnje nam dajejo širino potrebno za kvalitetno podporo strankam.

Vprašajte nas

Kontakt