20. januarja, 2023

Pregled aktualnosti ureditve na področju varstva osebnih podatkov v vašem podjetju ob začetku veljavnosti ZVOP-2

Varstvo osebnih podatkov ZVOP-2

Le še nekaj dni nas loči, ko bo dne 26.1.2023 stopil v veljavo novi Zakon o varstvu osebnih podatkov ali ZVOP-2.

Začetek veljavnosti ZVOP-2 predstavlja odlično priložnost za revizijo obstoječe ureditve na področju varstva osebnih podatkov v vašem podjetju z namenom ugotovitve skladnosti z GDPR in ZVOP-2.

Enega od korakov pri zagotavljanju skladnosti obdelave osebnih podatkov in informacijske varnosti predstavljajo tudi periodični pregledi stanja in aktualnosti sprejete dokumentacije in ukrepov ter pregled izvajanja sprejetih ukrepov s strani zaposlenih in pripravo morebitnih potrebnih dopolnitev dokumentacije v skladu z najnovejšo prakso na tem področju.

Pri številnih podjetjih opažamo trend, da dokumentacije, ki so jo pripravila in sprejela ob začetku veljavnosti GDPR leta 2018, ob upoštevanju razvoja in širitve podjetja niso posodobila. Področje varstva osebnih podatkov, se je v preteklih 4 letih s sprejetjem novih smernic razlag zakonodaje zelo spremenilo.

V primeru, da področja varstva osebnih podatkov še niste uredili oziroma se najdete med tistimi podjetji, ki dokumentacije od začetka veljavnosti GDPR niso posodabljala ali prilagodila razvoju podjetja in novim smernicam, vam predlagamo, da v času začetka veljavnosti ZVOP-2 izvedete presojo ustreznosti sprejete dokumentacije z njeno prilagoditvijo.

Revizija obstoječega stanja

Revizija obstoječega stanja poteka po naslednjih kontrolnih točkah GDPR in ZVOP-2:

  1. Pregled obstoječih procesov v podjetju z namenom ugotovitve ali so se procesi obdelave osebnih podatkov v podjetju kakorkoli spremenili.
  2. Pregled sprejetih ukrepov in dokumentacije na področju varstva osebnih podatkov, ki se izvajajo v podjetju z namenom ugotovitve skladnosti z GDPR in ZVOP-2.
  3. Izvedba potrebnih dopolnitev in spremembe obstoječe dokumentacije in ukrepov.
  4. Priprava predlogov za sprejetje dodatne dokumentacije za ureditev področja varstva osebnih podatkov v skladu z GDPR in ZVOP-2.

Potrebujete pomoč pri izvedbi revizije obstoječega stanja in pripravi ustrezne dokumentacije na področju varstva osebnih podatkov ob začetku veljavnosti ZVOP-2?

Avtor: Jaka Uršič mag. Prava

5/5 - (1 glas)

Povezane teme: Varstvo osebnih podatkov, Virtualno premoženje in nove tehnologije

Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.