17. maja, 2024

Ali je odpoved pravicam iz delovnega razmerja dopustna?

Odpoved pravicam iz delovnega razmerja

Ali ste se že kdaj srečali z vprašanjem, ali je odpoved pravicam iz delovnega razmerja dopustna? V praksi bržkone pride do situacije, ko delodajalec in delavec urejata odpoved določenim zakonskim pravicam iz delovnega razmerja z raznoraznimi dogovori.

Za delodajalce in delavce je zato še posebej pomembno, da ste seznanjeni z najnovešjo odločitvijo Ustavnega sodišča v zadevi Up-150/22, z Odločbo z dne 1. 2. 2024, kjer je sodišče odločalo o vprašanju, ali je odpoved pravicam iz delovnega razmerja dopustna. Najnovejša odločitev namreč predstavlja odstop od dosedanje prakse Vrhnovnega sodišča RS, saj je do sedaj veljalo, da se delavec lahko odpove samo že zapadlim zakonskim pravicam, ne pa tudi nezapadlim!

Ustavno sodišče je namreč v zadevi odločilo, da z vidika dopustnosti odpovedi pravicam iz delovnega razmerja ni razlike med delavcem, ki se odpove že zapadli terjatvi, in delavcem, ki se odpove še nezapadli terjatvi iz delovnega razmerja, temveč gre za bistveno enake položaje. V času trajanja odvisnosti in podrejenosti delavca v razmerju do delodajalca je v primeru zapadlih kot nezapadlih terjatev na mestu domneva, da se delavec kogentno določeni pravici ne more svobodno odpovedati. Odpoved delavca zakonsko določenim pravicam iz delovnega razmerja ves čas, ko je delavec v delovnem razmerju oziroma v položaju odvisnosti in podrejenosti v razmerju do delodajalca, ni dopustna.

Prepustite urejanje pravnih vprašanj iz področja delovnega prava strokovnjakom, ki smo zavezani k iskanju rešitev. 

Kako vam je všeč vsebina?

Povezane teme: Delovno pravo

Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.