Delovno pravo

Kolektivna pogodba

KOLEKTIVNA POGODBA Kolektivna pogodba podrobneje ureja pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Kolektivna pogodba je pogodba, ki jo sklenejo sindikati/združenja sindikatov in delodajalci/združenja delodajalcev. Kolektivna pogodba ne sme biti v nasprotju z zakonom – delavcem lahko podeli samo več pravic kot jih daje zakon. Kolektivna…

Delovni čas

DELOVNI ČAS  Ustrezno odmerjen delovni čas, odmor, počitek ipd. so kategorije s katerimi se delodajalci srečajo, ko svoj poslovni model in s tem način dela zaposlenih prilagajajo tržnim zahtevam. Pri obravnavi kategorij kot so delovni čas, počitek, odmor, nadurno delo, nočno delo, krajši delovni čas ipd. mora delodajalec upoštevati določbe…

Zaposlovanje

ZAPOSLOVANJE Zaposlovanje novih kadrov s seboj prinese številne korake, ki jih moramo opraviti, če želimo, da vse poteka brez zapletov. Najprej moramo poskrbeti za pravilno objavo novega prostega delovnega mesta oz. razpis delovnega mesta. Sledi izbor kandidatov, primernih za razgovor, z njimi je potrebno opraviti razgovor in izbrati kandidata, ki je za…

Delovnopravno varstvo ekonomsko odvisne osebe

Spremembe zakona o delovnih razmerjih uvajajo pojem Ekonomsko odvisne osebe, ter ji priznava omejeno delovnopravno varstvo. Samozaposleni osebi, ki izpolnjuje določene pogoje gredo pravice, ki so šle doslej le zaposlenim osebam. Spremenjen Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1; Uradni list RS, št. 21/2013) postavlja ločnico med pojmoma odvisna oseba…

Odpoved delovnega razmerja

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI Prenehanje delovnega razmerja zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi je v večini primerov eden najbolj stresnih trenutkov tako z vidika delavca kot z vidika delodajalca. Prvi so soočeni z osebno stisko izgube zaposlitve, delodajalec pa je pogosto v dvomih ali postopke odpovedi pogodbe o zaposlitvi vodi na ustrezen,…

Regres, letni dopust

Delodajalec je vsakemu delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, dolžan izplačati regres za letni dopust, najmanj v višini minimalne plače.

Pogodba o zaposlitvi

POGODBA O ZAPOSLITVI Sklenitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi predstavljata dva ključna delovnopravna dogodka. Pogodba o zaposlitvi se praviloma sklepa za nedoločen čas. Zakon o delovnih razmerjih navaja, da je temeljna oblika pogodbe o zaposlitvi pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. Če čas trajanja pogodbe ni določen ali pa pogodba…

Program presežnih delavcev

PROGRAM RAZREŠEVANJA PRESEŽNIH DELAVCEV V primeru odpuščanja večjega števila delavcev zaradi poslovnih razlogov mora delodajalec skladno z 98. členom ZDR-1 pripraviti program razreševanja presežnih delavcev. V takem primeru mora tudi sodelovati s sindikati in jih čim prej pisno obvestiti o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev, številu in kategorijah…

Vprašajte nas

Kontakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.