4. avgusta, 2021

Spremembe in dopolnitve ZPIZ-2

Spremembe in dopolnitve ZPIZ-2

Novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 bo pričela veljati z 7. avgustom 2021. Novela ZPIZ-2J predvideva ponovno varstvo za zavarovance pri katerih nastane telesna okvara kot posledica poškodbe zunaj dela ali bolezni. Novela se podrobneje dotakne 403. in 429. člena ZPIZ-2.

Cilj novele je odpraviti neenakosti med zavarovanci, ki so upravičeni do invalidnine z naslova telesne poškodbe, ki je nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in zavarovanci, ki niso bili upravičeni do invalidnine do 1. januarja 2013.

Sprejeta novela ZPIZ-2J poleg ponovne pravice do invalidnine tudi za telesne okvare so posledica poškodbe zunaj dela in bolezni, omogoča, da se pri prizvananju pravice do invalidnine uporabljajo novi predpisi o vrstah in stopnjah telesnih okvar.

Nova novela bo zapolnila pravno praznino in odpravila diskriminacijo med zavarovanci glede na vzrok in čas nastanka telesne okvare.

Besedilo »zaradi posledic poškodbe pri delu ali poklicne bolezni« se črta.

Delavci, ki jim je priznana invalidnost uživajo posebno pravno varstvo zato v primeru vprašanj na področju delovnega in socialnega prava kontaktirajte nas in svetovali vam bomo ter poskrbeli za pripravo ustreznih pravnih dokumentov.


Edwina Muratović dipl. prav. (UN)

Kontakt: pisarna@od-p.eu

5/5 - (1 glas)

Povezane teme: Delovno pravo

Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.