16. decembra, 2015

Družinsko podjetje – prodaja podjetja članom družine

Družinsko podjetje – prodaja podjetja članom družine

Prodaja podjetja družinskim članom je ena od oblik s katerim lahko družinsko podjetje načrtuje nasledstvo, s tem ko lastništvo podjetja odplačno prenese na družinske člane. Vsekakor pa taka prodaja podjetja potomcem, sorodnikom ali morda širšim družinskim članom poraja posebne okoliščine, predvsem ko gre za vprašanje financiranja odkupa podjetja. Glede na to, da gre za prenos lastništva (bodisi da gre za delnice ali poslovni delež v d.o.o.) na osebe s katerim ima lastnik sorodstvene in čustvene vezi (družinsko podjetje bi bilo tudi vključeno v dedovanje) bo navadno prevzem podjetja financiran drugače kot bi bil v primeru, da gre za »zunanjega« kupca. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj izvedenk, ki se jih lahko poslužijo družinska podjetja katerih lastniki se odločijo, da ni dedovanje, pač pa prodaja podjetja primeren način vstopa sorodnikov v družinsko podjetje.

Prodaja podjetja družinskim članom je ena od oblik s katerim lahko družinsko podjetje načrtuje nasledstvo s tem ko lastništva podjetja odplačno prenese na družinske člane. Vsekakor pa taka prodaja podjetja potomcem, sorodnikom ali morda širšim družinskim članom poraja posebne okoliščine, predvsem ko gre za vprašanje financiranja odkupa podjetja. Glede na to, da gre za prenos lastništva (bodisi da gre za delnice ali poslovni delež v d.o.o.) na osebe s katerim ima lastnik sorodstvene in čustvene vezi (družinsko podjetje bi bilo tudi vključeno v dedovanje) bo navadno prevzem podjetja financiran drugače kot bi bilo v primeru, da gre za »zunanjega« kupca. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj izvedenk, ki se jih lahko poslužijo družinska podjetja katerih lastniki se odločijo, da ni dedovanje, pač pa prodaja podjetja primeren način vstopa sorodnikov v družinsko podjetje.

Družinsko podjetje omogoča alternativne oblike financiranja odkupa

Ko je družinsko podjetje (delež ali delnice gospodarske družbe) predmet prodaje družinskemu članu so na voljo financiranja odkupa podjetja, ki se jih lastnik sicer ne bi poslužil. Gre za to, da je prodaja podjetja v takem primeru bolj proces kot enkratni dogodek. Lastnik se torej ne odloči »prodam podjetje«, pač pa »prodajam podjetje«. Ne gre torej nujno za enkratno denarno plačilo. Če želi lastnik podjetja nadaljevati družinsko podjetništvo in ohraniti družinsko podjetje, ter razvoj podjetja v krogu družine se pogosto sooči s težavo, da družinski člani nimajo na razpolago dovolj lastnih finančnih sredstev. V takih primerih je struktura financiranja nujno zastavljena na način, da se plačilo in kapitalski dobiček iz prodaje podjetja raztegne skozi daljše obdobje ali delno odloži v prihodnost.

Eden od možnih načinov je dogovor med prodajalcem in kupcem, ki je kupil poslovni delež ali delnice, da plačuje prodajalcu denarno rento. Denarna renta prodajalcu pripada do konca življenja ali do dogovorjenega datuma dospetja upoštevajoč pričakovano življenjsko dobo prodajalca. Če prodajalec umre pred datumom dospetja kupec ni več dolžan plačevati kupnine. Obratno tudi pomeni, da v primeru preživetja pričakovane življenjske dobe kupec plača več ko je prvotno predvidel.

Drugi možen način je obročna prodaja. Z razliko o od predstavljenega primera anuitet mora kupec v primeru obročnega plačevanja plačati celotno dogovorjeno ceno, ki odraža vrednost podjetja.  V primeru da obstajajo ob smrti neplačani obroki kupnine se preostanek terjatve vključi v dedovanje.

Možna je tudi kombinacija denarne rente in obročnega plačila, ki terja poglobljeno davčno obravnavo prejemkov iz naslova prodaje.

Prodaja podjetja članom družine na druge načine

Nasledstvo, ki ga družinsko podjetje načrtuje po odločitvi »prodam podjetje« je lahko urejeno tudi v obliki opcijske pogodbe s katero se udeleženci takega dogovora dogovorijo za odkup pod znanim pogoji v bodoče. Prodajalec lahko v tak dogovor vključi tudi, darilni program, torej del kupnine, ki predstavlja vrednost podjetja obravnava kot darilo. Takšna izhodna strategija je lahko za udeležene stranke v določenih kombinacijah tudi davčno bolj ugodna. Poleg tega omogoča, da prodajalec obdrži kontrolo in skrbi za razvoj podjetja. Tako kontrolo obdrži do trenutka, ki je dogovorjen ali primeren za izstop družbenika. To pomeni, do tedaj, ko so družinski člani, ki so vključeni v nasledstvo, pripravljeni in sposobni prevzeti skrb za delovanje in razvoj podjetja.

Prodaja podjetja zahteva pozorno davčno obravnavo tudi ko gre za družinsko podjetje

Odločitev »prodam podjetje« mora biti pretehtana tudi iz davčnega vidika. Eno od pomembnih vprašanj je dohodnina, drugo pa davek na dediščine in darila ki sta jo dolžna plačati kupec in prodajalec. Ali je prodaja podjetja res za vse v nasledstvo udeležene strani davčno najbolj optimalen način je odvisno od kombinacije več dejavnikov. Predvsem je odvisno od časa, ki je potek od ustanovitve podjetja, kakšen kapitalski dobiček je ustvarjen pri prodaji, v katerem dednem redu je družinski član vključen v dedovanje ipd. Gre za občutljivo in bolj kompleksno vprašanje pri katerem je smiselno, da si družinsko podjetje pridobi ustrezno strokovno pomoč.

Igor Pirc, univ. dipl. prav, MBA

Kako vam je všeč vsebina?

Povezane teme: Dedovanje, Družinska Podjetja, Nasledstvo, Prodaja podjetja

Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.