21. februarja, 2016

Vrste izvedbe skupščine delničarjev s pomočjo informacijske tehnologije

Vrste izvedbe skupščine delničarjev s pomočjo informacijske tehnologije

V praksi družb, ki se pri izvedbi skupščine delničarjev poslužujejo uporabe informacijske tehnologije je opaziti dve smeri razvoja in sicer izvedba skupščine delničarjev iz večih lokacij ter izvedba skupščine delničarjev na kateri so prisotni pooblaščenci, ki lahko med samo skupščino prejemajo navodila s strani pooblastiteljev. Kljub temu, da v  nekaterih državah že obstaja ustrezna pravna podlaga se izdajatelji še ne odločajo za izvedbo popolnoma ali delno virtualnih skupščin delničarjev na katerih bi lahko delničarji uveljavljali glasovalno in druge s skupščino povezane pravice naposredno, ne da bi bili na skupščini prisotni.

1. Skupščina delničarjev iz več lokacij

Že uveljavljen oblika uporabe sodobne informacijske tehnologije pri izvedbi skupščin delničarjev je izvedba skupščine delničarjev istočasno iz dveh ali več lokacij. Skupščina se v takem primeru izvede v kraju, ki ga določa statut družbe, istočasno pa je vzpostavljena slikovna in zvočna elektronska povezava na drugo lokacijo na kateri so tudi prisotni delničarji. Pri tem imajo delničarji, ki sodelujejo na »vzporedni skupščini«, pravico razpravljati in glasovati.

2. Glasovanje prek pooblaščenca

Poleg izvedbe skupščin iz več lokacij se v praksi pojavljajo tudi skupščine, na katerih sodelujejo pooblaščenci, ki lahko delničarji, kateri na skupščini delničarjev niso fizično prisotni.

Na skupščini je tako fizično prisoten le pooblaščenec kateremu dajejo delničarji navodila. V pravnih sistemih, ki poznajo tak način izvedbe skupščin delničarjev je rešeno tudi vprašanje postavljanja vprašanj in razprave do katere so sicer upravičeni delničarji. Pravico postavljati vprašanja in razpravljati na skupščini delničarjev ima tako le registrirani pooblaščenec, ki je na skupščini fizično prisoten, ne pa neposredno delničar, ki s pooblaščencem komunicira. O vprašanjih delničarja se lahko razpravlja le posredno, če jih skupščini predloži njegov pooblaščenec. Tako kot velja tudi sicer, gre v prime odnosa med pooblastiteljem in pooblaščencem za njuno »notranje« medsebojno razmerje, kar v končni posledici pomeni, da pooblaščenec ni zavezan glasovati v skladu z navodili, ki mu jih posreduje pooblaščenec med skupščino. Pravni odnos med pooblastiteljem in pooblaščencem je torej za družbo nerelevanten.

Delničar lahko s pooblaščencem med skupščino komunicira prek telefona, e-maila, sms-ja ipd.

3. Neposredno sodelovanje delničarja na skupščini ob njegovi fizični odsotnosti

Ena od oblik sodelovanja delničarjev na skupščini je tudi neposredna udeležba prek interneta, pri čemer na skupščini, ki se izvaja v »tradicionalni« obliki sodelujejo delničarji, ki niso fizično prisotni.

Taka oblika izvedbe skušine delničarjev predvideva možnost neposrednega oddajanja glasov prek ustrezne internetne aplikacije brez posredovanja fizično prisotnega pooblaščenca.

4. Virtualna skupščina

Virtualna skupščina bi pomenila izvedbo skupščine v celoti prek internetne povezave, brez fizičnega kraja skupščine, zgolj prek tele konference. Tak način izvedbe skupščine bi se lahko kvečjemu uveljavil kot posledica evolucije zgoraj opisane oblike sodelovanja na skupščini delničarjev.

Fizična prisotnost pri taki obliki skupščine ni relevantna kategorija, kar pomeni velik odmik od tradicionalnega pojmovanja skupščine, ki predpostavlja fizično prisotnost v omejenem prostoru. Na mesto tega stopi v ospredje delničarjeva prisotnost v smislu razprave in postavljanja vprašan kot relevantna kategorija delničarjeve prisotnosti.


Prvi del: Skupščina delničarjev in razlogi ZA / PROTI uporabi IT pri glasovanju

Tretji del: Evropsko pravo in urejanje uporabe IT pri glasovanju skupščine delničarjev

Četrti del: Uporaba IT pri izvedbi skupščine delničarjev po ZGD-1


Igor Pirc, Univ. dipl. prav., EMBA

Kako vam je všeč vsebina?

Povezane teme: Korporacijsko Pravo, Korporativno upravljanje

Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.