31. januarja, 2016

Insolventnost družbe po pravu druge države članice

Insolventnost družbe po pravu druge države članice

Direktor angleške družbe, pri kateri je nastopila insolventnost je v Nemčiji odgovoren za vračila prepovedanih plačil po določbah nemške zakonodaje.

V nadaljevanju je predstavljen primer (Simona Kornhaas v Thomas Dithmar (Case C-594/14)), ki ga je obravnavalo sodišče evropske unije in v katerem je zavzelo stališče glede odgovornosti poslovodstva, ko nastopi insolventnost.

Predstavitev dejanskega stanja v katerem je nastopila insolventnost

Sodišče evropske unije je odločilo, da je direktor Angleške družbe pri kateri je nastopila insolventnost in zoper katero se je začel stečaj v Nemčiji odgovoren za vračilo prepovedanih plačil, potem ko je nastopila insolventnost, po nemškem pravu.

Šlo je za Angleško družbo, ki je imela podružnico v Nemčiji kjer je bil tudi kraj njenega pretežnega delovanja. Po Nemškem pravu, podobno kot po slovenskem je poslovodstvo dolžno začeti stečajni postopek najkasneje v treh tednih po tem, ko je nastopila insolventnost. Če ne ravnajo tako, so člani poslovodstva osebno odgovorni za povrnitev vseh plačil, ki so bila izvedena po tistem, ko je ta situacija nastopila.

Stečajni upravitelj v Nemčiji je zahteval vračilo 110,000 €, ki jih je direktor Angleške družbe izplačal po tem, ko je družba postala insolventna. V postopku, ki je obravnaval navedeno zahtevo in pritožbo zoper to je bilo vprašanje odstopljeno v presojo sodišču evropske unije. Slednje je bilo povprašano za stališče ali je insolventnost in ravnanje poslovodstva v času trajanja insolventnosti sploh lahko predmet presoje neškega sodišča, glede na to, da gre za družbo, ki je bila ustanovljena in spada v korporacijsko pravo združenega kraljestva.

Odgovor Evropskega sodišča glede nacionalnega prava, ki obravnava insolventnost

Sodišče Evropske unije je zavzelo stališče, da so določbe Nemške insolvenčne zakonodaje sladne z zahtevami Direktive 1346/2000 o postopkih zaradi insolventnosti, ki določa, da pravo države članice v kateri je bil začet stečaj (ali drug postopek zaradi insolventnosti) določa pogoje po katerih se vodi postopek. Še posebej to velja glede ničnosti in izpodbojnosti ravnanj insolventnega dolžnika, ki so v škodo upnikom.

Sodišče Evropske unije je tudi poudarilo, da svoboda ustanovitve, kot eden temeljnih postulatov enotnega trga, ne omejuje ravnanj stečajnega upravitelja v Nemčiji, ki so usmerjena zoper ravnanja poslovodstva družbe ustanovljene po angleškem pravu.

Ta primer je uporabno opozorilo glede odgovornosti direktorjev saj morajo biti, v primeru ko nastopi insolventnost, seznanjeni z zakonodajo države članice v kateri delujejo in ravnati skladno s to.

Kako vam je všeč vsebina?

Povezane teme: Korporacijsko Pravo, Stečaj

Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.