8. marca, 2023

Aktualna vprašanja s področja korporacijskega prava

Korporacijsko pravo

Ali oseba, ki je družbenik v dveh različnih podjetjih, ki se ukvarjata s konkurenčno dejavnostjo, avtomatsko krši konkurenčno prepoved? 

Konkurenčna prepoved iz 41. člena ZGD-1 med drugim določa, da družbeniki kot taki ne smejo sodelovati v več različnih družbah s konkurenčno dejavnostjo, pri čemer udeležba v dveh potencialno konkurenčnih družbah ne sama po sebi pomeni kršitve konkurenčne prepovedi, temveč pomeni kršitev le konkreten posel/dejanje ki povzroči konkretno škodo. 

Vir: VSL sklep I Cpg 742/2015 


Kdo se v primeru izstopa družbenika vpiše na njegov poslovni delež?

Ob vpisu izstopa družbenika iz družbe se pri poslovnem deležu, ki je po zakonu prenehal, vpiše “delež začasno nima ustanovitelja”, pozneje pa se ali dokončno izbriše zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala ali pa ostane, če ga družbenik prevzame.

Vir: Pravosodni bilten (PB) št. 3/2016, str. 264

Povezane teme: Korporacijsko Pravo

Vprašajte nas

Kontakt