4. decembra, 2023

Prodaja deleža podjetja pridobljenega v več korakih

Prodaja deleža podjetja pridobljenega v več korakih

Nedavne (FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE) spremembe algoritma izračuna dohodnine od dobička iz kapitala s strani Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) namenja posebno pozornost podjetnikom in družbenikom, ki so lastniki deležev v družbah z omejeno odgovornostjo ter so svoje deleže pridobivali v več časovnih obdobjih. Spremembe prinašajo praviloma zmanjšanja davčne obveznosti v primeru odsvojitve deleže družbe..

Kakšne so konkretne spremembe? Prejšnji algoritem je prodajno vrednost deležev porazdelil sorazmerno na nabavno vrednost, medtem ko se po novem algoritmu porazdeli sorazmerno na nominalno vrednost deležev ob pridobitvi.

Razliko najlažje ponazorimo na konkretnem primeru lastnika »Toneta« v podjetju »Primer d.o.o.«

Predpostavke našega primera so naslednje:

  • Lastnik »Tone« je kot soustanovitelj podjetja »Primer d.o.o.« pridobil 50% delež v letu 2006, ko je ob ustanovitvi kapital v višini 3.750 EUR;
  •  Lastnik »Tone« je od ostalih lastnikov podjetja »Primer d.o.o.« letu 2020 pridobil preostalih 50% deležev v podjetju in za to plačal 100.000 EUR;
  •  Lastnik »Tone« proda podjetje oz. 100% poslovni delež v podjetju »Primer d.o.o.« v letu 2023 po vrednosti 200.000 EUR

Obdavčitev pri prodaji poslovnega deleža podjetja – »nov« algoritem

Delež%Nabavna vrednostProdajna vrednostKapitalski dobičekObdobje imetništvaDavek
1503.750 EUR100.000 EUR96.250 EUR17 let0,00 EUR
250100.000 EUR100.000 EUR0,00 EUR3 leta0,00 EUR

Obdavčitev prodaje podjetja – »predhodni« algoritem

Delež%Nabavna vrednostNabavna cena v odstotkihProdajna vrednostKapitalski dobičekObdobje imetništvaDavek
1503.750 EUR3,61%7.220 EUR3.470 EUR17 let0,00 EUR
250100.000 EUR96,38%192.760 EUR92.760 EUR3 leta48.190 EUR

V letošnjem letu (2023) znaša stopnja davka na kapitalski dobiček 25 odstotkov.

Stopnja davka na kapitalski dobiček ni enotna, saj je odvisna od obdobja imetništva:

  • Do pet let: 25%
  •  Od pet do deset let: 20%
  •  Od deset do petnajst let: 15%
  • Nad 15 let: 0%

Nedavne spremembe algoritma izračuna dohodnine od kapitalskih dobičkov, ki jih je uvedel FURS, prinašajo pomembne spremembe za lastnike deležev v družbah z omejeno odgovornostjo. Te spremembe so predvsem v korist podjetnikov in družbenikov, ki so svoje deleže pridobivali v več časovnih obdobjih, so uvedene olajšave za zmanjšanje davčne obremenitve pri prodaji deležev.

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi s prodajo deleža podjetja ali težavami pri izračunu deleža, smo vam na voljo za pomoč. Naša ekipa vam pomaga razumeti kompleksnosti postopka in najti optimalne rešitve za vaše specifične izzive. Kontaktirajte nas na telefonski številki 031 337 392 ali na pisarna@od-p.e.

Vir: FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Obresti, dividende in dobiček iz kapitala

5/5 - (1 glas)

Povezane teme: Korporacijsko Pravo

Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.