Politika zasebnosti

Spoštovani uporabnik,

V  Odvetniška družba Pirc, o.p., d.o.o. se zavedamo pomena in pomembnosti varstva osebnih podatkov, ki nam jih zaupate, zato vaše osebne podatke skrbno varujemo in upravljamo.

Ta politika zasebnosti se nanaša na obdelavo osebnih podatkov v Odvetniški družbi Pirc, o.p., d.o.o., ki določa namene in načine obdelave osebnih podatkov v evidencah dejavnosti obdelave osebnih podatkov ter seznanja stranke družbe in obiskovalce spletne strani družbe z nameni obdelave, vrstami osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, pravicami, ki jih zagotavljamo in temelji obdelave osebnih podatkov.

 

Odvetniška družba Pirc, o.p., d.o.o. izvaja obdelavo osebnih podatkov v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in nacionalnega vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Da lahko sodelujemo z vami, bomo od vas zahtevali določene osebne podatke. Vedno bomo zahtevali le tiste osebne podatke, ki jih nujno potrebujemo, da z vami lahko sodelujemo. Zavezani smo k zakoniti in pošteni obdelavi osebnih podatkov, ki nam jih zaupate, zato jih ne bomo nikakor uporabljali za druge namene, ki niso skladni z nameni obdelave, za katere so bili zbrani.

 

Upravljavca osebnih podatkov

Kontaktni podatki o upravljavcu osebnih podatkov Odvetniška družba Pirc, o.p., d.o.o.

Polni naziv Upravljavca Odvetniška družba Pirc, o.p., d.o.o.
sedež Dunajska 159, 1000 Ljubljana
davčna številka SI 77958420
matična številka 6743404000
elektronski naslov pisarna@od-p.eu
Telefonska številka +386 31 337 392

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec ne obdeluje osebnih podatkov v količini in na način, da bi moral v skladu z zakonodajo imenovati pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Osebni podatki

Osebni podatki so katere koli informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, EMŠO številka, podatki o lokaciji, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Upravljavec za točno in v naprej določene namene obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov:

 • ime in priimek
 • stalni ali začasni naslov
 • davčna številka
 • elektronska pošta
 • telefonska številka
 • osebni podatki strank postopkov, potrebni za vodenje postopka v zvezi s stranko.

Zakonite podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke upravljavec obdeluje le:

 • na podlagi vaše izrecne privolitve. (točka a 1. odstavka 6. člena GDPR)
 • če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo. (točka b 1. odstavka 6. člena GDPR)
 • če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu). (točka c 1. odstavka 6. člena GDPR)
 • kadar obstaja za zbiranje vaših osebnih podatkov zakoniti interes odvetniške družbe Pirc, o.p., d.o.o, razen kadar nad interesom družbe prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. (točka f 1. odstavka 6. člena GDPR)

Obdelava osebnih podatkov v skladu z zahtevami zakonov ali zaradi sklenitve in izvajanja pogodbe

Upravljavca obdelujeta osebne podatke zaradi sklenitve in izvajanja pogodb ali na podlagi zahtev, ki nam jih nalaga veljavna zakonodaja, v naslednje namene:

NAMEN VRSTE OSEBNIH PODATKOV IN ROK HRAMBE OPIS
 

Izvajanje odvetniških storitev

ime in priimek

stalni ali začasni naslov

davčna številka

elektronska pošta

telefonska številka

osebni podatki strank postopkov, potrebni za vodenje postopka v zvezi s stranko.

Vaše podatke bomo obdelovali zaradi izvajanja odvetniških storitev (zastopanje v postopkih, priprava vlog, priprava dokumentacije, izvajanje pravnega svetovanja)
 

 

Izdaja računov za opravljeno storitev

Ime in priimek, naslov, elektronski naslov, davčna številka

Rok hrambe: Podatke na izdanem računu bomo hranili še 10 let od dneva izdanega računa.

Vaše osebne podatke bomo v skladu z zakonskimi zahtevami obdelovali za potrebe izdaje računov za opravljene storitve.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa

NAMEN VRSTE OSEBNIH PODATKOV IN ROK HRAMBE OPIS
Uporaba piškotkov na spletnih straneh podjetja Nujni piškotki

Rok hrambe: za čas uporabe spletne strani družbe.

Družba uporablja le piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje spletne strani družbe in izvajanje osnovne analitike.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve

NAMEN VRSTE OSEBNIH PODATKOV IN ROK HRAMBE OPIS
 

 

 

Pošiljanje E-novic posameznikov o novostih iz delovnega področja družbe, ponudb in priprava odgovorov na vprašanja in povpraševanja posameznikov.

Elektronski naslov.

Rok hrambe: Podatke za namen obveščanja bomo hranili do prejema preklica vaše privolitve za namene obveščanja oziroma do prenehanja izvajanja obveščanja in pošiljanja E- novic.

Na naši spletni strani vam nudimo možnost, da se prijavite na obveščanje o pravnih novostih,  novicah in drugih uporabnih informacijah. V primeru, da ste podali privolitev v prejemanje E- novic, bosta Upravljavec vaš elektronski naslov uporabljal za namene pošiljanja E-novic, preko elektronskih sporočil. Prav tako bomo vaš elektronski naslov uporabili za pripravo odgovora na vprašanja, ki jih bomo prejeli s strani posameznikov preko spletnega obrazca.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Narava našega poslovanja je taka, da moramo vaše osebne podatke v določenih primerih deliti z drugimi pogodbenimi obdelovalci ali upravljavci, ki sodelujejo z nami.

 1. Pooblaščeni pogodbeni obdelovalec, ki za nas izvaja računovodske storitve.
 2. Pooblaščeni pogodbeni obdelovalec, ki za nas izvaja zagotavljanje delovanja IT sistemov.
 3. Pooblaščeni pogodbeni obdelovalec, ki za nas izvaja zagotavljanje CRM sistema.

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Varnost obdelave osebnih podatkov

Upravljavca si vsakodnevno prizadeva za zagotavljanje ustrezne varnosti obdelave osebnih podatkov, zato nenehno posodablja in dograjuje varnostne sisteme za zagotavljanje varne obdelave osebnih podatkov. Vaši osebni podatki so ves čas obdelave zaščiteni pred izgubo, uničenjem, neupravičenim vpogledom in dostopom s strani nepooblaščenih oseb.

Obdelava osebnih podatkov otrok

Z nami lahko sodelujejo le osebe, ki so starejše od 18 let, zato ne obdelujemo osebnih podatkov otrok oziroma oseb, mlajših od 18 let.

Pošiljanje podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

Vaših podatkov Odvetniška družba Pirc o.p., d.o.o. ne pošilja v tretje države ali mednarodne organizacije.

Pravice posameznika glede obdelave osebnih podatkov

Odvetniški družbi Pirc o.p. d.o.o.  vam zagotavlja naslednje pravice na področju varstva osebnih podatkov:

 

 1. Pravica do preklica privolitve

V primeru, da ste kot posameznik privolili v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, imate kadarkoli pravico preklicati svojo privolitev.

Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave, vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica, ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko ali pogodbeno določene namene.

 1. Pravica dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, ter dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

 1. Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami

Kadarkoli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Upravljavec vas bo o popravku vaših osebnih podatkov brez odlašanja obvestili.

 

 1. Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

 1. Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

V primeru izbrisa osebnih podatkov na podlagi vaše zahteve vas bo upravljavec o izbrisu obvestil.

 

 1. Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami, na vašo zahtevo posreduje drugemu upravljavcu.

 1. Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi, bo upravljavec osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati.

Uveljavljanje pravic

Vse pravice iz zgornje točke te izjave lahko uveljavljate na podlagi zahteve za uveljavljanje posamezne pravice. Zahtevo za uveljavljanje pravice lahko uveljavljate v fizični ali elektronski obliki na podlagi pisne zahteve , ki jo  pošljete na naslov:

Odvetniška družba Pirc, o.p., d.o.o., Dunajska 159, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: pisarna@od-p.eu

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Veljavnost politike

Pridržujemo si pravico, da izjavo o varstvu osebnih podatkov brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo zaradi sprememb zakonodaje. Veljavna je vsakokrat tu objavljena aktualna različica.

Vsaka sprememba te politike zasebnosti bo objavljena na tej spletni strani.

Verzija: 1.0 z dne 31. 3. 2020

Vprašajte nas

Kontakt

 • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.