3. marca, 2020

Vavčer za prenos lastništva in vavčer za statusno preoblikovanje družb

Vavčer za prenos lastništva in vavčer za statusno preoblikovanje družb

Slovenski podjetniški sklad je pred časom objavil poziv za Vavčer za prenos lastništva ter za Vavčer za statusno preoblikovanje družb. Preverite, kakšen je njun namen in kako do enega ali drugega, če ju potrebujete.

VAVČER ZA PRENOS LASTNIŠTVA

Namen vavčerja je spodbuditi mala ali srednja podjetja k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva. Gre bodisi za prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika. Namen tega pa je ohranitev delovnih mest, nadaljnjo poslovanje poslovnega subjekta in povečanje njegove konkurenčnosti, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

V sklopu vavčerja se sofinancirajo upravičeni stroški naslednjih aktivnosti:
1. sklop: Stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva,
2. sklop: Stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva,
3. sklop: Stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.

Minimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti pa 3.000,00 EUR oz. za vse tri aktivnosti skupaj največ 9.000 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Omejitve glede vavčerjev so naslednje
• malo ali srednje podjetje ima lahko hkrati v izvajanju največ tri vavčerje in sicer po različnih javnih pozivih.
• malemu ali srednjemu podjetje se lahko za vavčerje izplača letno največ 30.000 EUR, pri čemer velja, da vavčer pomeni sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od datuma objave tega javnega poziva (22.11.2019) in traja do 30.9.2023. Rok za izstavitev zahtevka za izplačilo bo določen v pogodbi o sofinanciranju. Posamezni upravičenec lahko uveljavlja le povračilo tistih upravičenih stroškov in izdatkov, ki so nastali in bili plačani do oddaje zahtevka za izplačilo.

VAVČER ZA STATUSNO PREOBLIKOVANJE DRUŽB

Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu preoblikovanju:
• samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,
• delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali
• zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

Upravičeni stroški in višina subvencije

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:
• stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja,
• notarski stroški,
• stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Prijavitelj lahko po tem javnem pozivu pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

Vavčer za statusno preoblikovanje družb je na voljo do 31.03.2023

Kako vam lahko pomagamo?

V naši ekipi imamo registriranega strokovnjaka, vpisanega v evidenco zunanjih izvajalcev pri SPIRIT-u, ki:
• vam lahko svetuje pri celotnem postopku za pridobitev vavčerja za prenos lastništva
izvede aktivnosti vezane na prenos lastništva, ki jih podjetje, ki pridobi vavčer, mora izvesti

Prav tako vam v celoti pomagamo pri statusnem preoblikovanju družbe.

Kako vam je všeč vsebina?

Povezane teme: Korporacijsko Pravo

Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.