Blog

Objavil Igor Pirc

Insolventnost

Insolventnost natačneje ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-NPB12), ki določa, da je insolventnost položaj, ki nastane, če je dolžnik trajnejše nelikviden ali dolgoročno plačilno nesposoben.

Objavil Igor Pirc

Izvršba

Izvršba ali izvršilni postopek je pravni postopek, katere cilj je, da dolžnika prisili, da izpolni svoje obveznosti do upnika.

Objavil Igor Pirc

Menica

Menica je vrednostni papir v kateri je vsebovana obligacijska terjatev. Menica ima lahko plačilno, jamstveno in kreditno funkcijo.

Objavil Igor Pirc

Hipoteka

Hipoteka je zastavna pravica na nepremičnah. Hipoteka obsega celotno nepremičnino, kot tudi vse njene sestavine in plodove v kolikor niso ločeni od glavne stvari. Ravno tako hipoteka obsega pritikline, ki so v lasti zastavitelja. Hipoteka je namenjena zavarovanju terjatve vse do njenega dokončnega poplačila.

Objavil Igor Pirc

Vavčer nepovratna sredstva

Slovenski podjetniški sklad je objavil VAVČERJE – enostavne spodbude malih vrednosti, ki jih podjetja lahko prejmejo za sofinanciranje različnih poslovnih storitev. S pomočjo vavčerjev je možno pridobiti do 60% sofinanciranja upravičenih stroškov.

Objavil Igor Pirc

Kolektivna pogodba

Kolektivna pogodba podrobneje ureja pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Kolektivna pogodba je pogodba, ki jo sklenejo sindikati/združenja sindikatov in delodajalci/združenja delodajalcev.

Objavil Igor Pirc

Delovni čas

Delodajalec mora biti pri urejanju vprašanja delovnega časa dosleden, saj ima neustrezno odmerjen delovni čas za posledico njegovo prekrškovno odgovornost.

Objavil Igor Pirc

Zaposlovanje

Zaposlovanje novih kadrov s seboj prinese številne korake, ki jih moramo opraviti, če želimo, da vse poteka brez zapletov.

Objavil Igor Pirc
Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.