Članki

Objavil Igor Pirc
Objavil Igor Pirc
Objavil Igor Pirc

Kako vemo ali smo družinsko podjetje?

Na evropski ravni (kot tudi v Sloveniji) ni pravno zavezujoče in harmonizirane opredelitve pojma »družinsko podjetje«[4]. Zaradi tega tudi ni vedno enostavno odgovoriti na vprašanje “ali smo družinsko podjetje?”.

Objavil Igor Pirc
Objavil Igor Pirc
Objavil Igor Pirc

Pravni vidiki pojma družinsko podjetje

Družinsko podjetje, njihovi lastniki in drugi deležniki korporativnega upravljanja morajo poznati posebnosti pravne ureditve, ki zanje veljajo zaradi obstoja sorodstvenih povezav, in je drugačna od ureditve, ki velja za osebe, ki niso sorodstveno povezane. 

Objavil Igor Pirc

Poslovanje med sorodstveno povezanimi osebami

V 38.a členu ZGD-1 je urejeno vprašanje odprave nasprotja interesov do katerih prihaja ali bi lahko prišlo pri poslovanju med povezanimi osebami. Tovrstni povezanosti se v družinskih podjetjih ni mogoče izogniti.  

Objavil Igor Pirc
Objavil Igor Pirc
Vprašajte nas

Kontakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.