Članki

Objavil Igor Pirc

Pregled davčnih okolij z vidika podaritve poslovnega deleža v družinskem podjetju

Neodplačen prenos poslovnega deleža je, vsaj kar zadeva države kontinentalne Evrope, eden od najpogostejših načinov prenosa poslovnega deleža v družinskih podjetjih. Pri tem so predvsem pomembni davčni vidiki takega prenosa, saj so strukturno gledano ključni spodbujevalni ali zaviralni dejavnik prenosov poslovnih deležev med sorodstveno povezanimi osebami. Pregled razlik med državami…

Objavil Igor Pirc

Davki in podaritev poslovnega deleža v družinskem podjetju

Kot smo omenili v prejšnjem članku, je podaritev poslovnega deleža, verjetno ena najpogostejših oblik prenosa poslovnega deleža med sorodstveno povezanimi osebami. Osrednji predpis, ki obravnava davek glede prenosa poslovnega deleža med sorodstveno povezanimi osebami je ZDoh-2. Ta v 100. členu določa, da se lahko ugotavljanje davčne obveznosti odloži pri podaritvi (kar…

Objavil Igor Pirc
Objavil Igor Pirc
Objavil Igor Pirc

Vavčer za prenos lastništva in vavčer za statusno preoblikovanje družb

Slovenski podjetniški sklad je pred časom objavil poziv za Vavčer za prenos lastništva ter za Vavčer za statusno preoblikovanje družb. Preverite, kakšen je njun namen in kako do enega ali drugega, če ju potrebujete. VAVČER ZA PRENOS LASTNIŠTVA Namen vavčerja je spodbuditi mala ali srednja podjetja k izvedbi aktivnosti za…

Objavil Igor Pirc

Odplačni prenos poslovnega deleža v družinskem podjetju

V primeru odkupa poslovnega deleža s strani družinskih članov se slednji tipično soočajo z omejenimi likvidnostnimi resursi. Zaradi tega se pogosto prenos poslovnega deleža na potomce ali druge družinske člane izvede prek različnih oblik odloženega plačila kupnine.

Objavil Igor Pirc

Skupno imetništvo zakoncev na poslovnem deležu kot skupno premoženje

Skupno premoženje zakoncev, skupno imetništvo in poslovni delež Problematika skupnega premoženja zakoncev oz. konkretneje poslovnega deleža, ki sodi v to skupno premoženje, odpira številna vprašanja, predvsem vprašanje, ali poslovni delež sploh sodi v skupno premoženje zakoncev in v kakšnem delu ter kdo od zakoncev lahko s poslovnim deležem sploh razpolaga,…

Objavil Igor Pirc
Objavil Igor Pirc
Vprašajte nas

Kontakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.