5. maja, 2022

Obdavčitev kriptovalut

Obdavčitev kriptovalut

Ne moremo več reči, da so kriptovalute oziroma virtualne valute nekaj novega. Vse od leta 2009, ko se je pojavil Bitcoin, kot prva kriptovaluta in še bolj od leta 2017, ko so kriptovalute doživele strmo rast se delijo mnenja med tistimi, ki kriptovalute sprejemajo in njihovimi nasprotniki.  Nič drugače ni na področju držav, ki so virtualne valute poskusile večkrat prepovedati, kar pa jim ni uspelo. Glede na vse večji pomen virtualnih valut in vedno večje denarne zneske, ki se na kripto trgu vrtijo se tudi države počasi obračajo iz ignorance do kriptovalut in nasprotovanja v njihovo regulacijo z namenom pridobitve davčnih prihodkov.

Vlada RS je dne 23.3.2022 sprejela predlog zakona o davku od virtualnih valut.

Zakon ureja obdavčitev dohodka posameznika v primeru unovčitve virtualnih valut.

V nadaljevanju so predstavljene ključne določbe predloga zakona.

Za koga bo zakon veljal?

V predlogu zakona je določeno, da bo veljal za vse fizične osebe, ki so davčni rezidenti Republike Slovenije.

Davčni rezidenti Republike Slovenije so osebe, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji in med drugimi tudi osebe, ki imajo svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji ali so letu v Sloveniji prisotne več kot 183 dni.

Pravila določena v predlogu zakona pa ne veljajo za pravne osebe ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in virtualno valuto vodijo kot sredstva v svojih knjigah.

Kaj je predmet obdavčitve?

Predmet obdavčitve je vrednost unovčenih kriptovalut v posameznem davčnem ki je enako koledarskemu letu (od 1.1. do 31.12.)

Kaj pomeni unovčenje kriptovalute?

Unovčenje pomeni vsako menjavo kriptovalute za fiat (denarno) valuto ali če imetnik kriptovalut izvede nakup blaga, storitev ali drugega premoženja s kripto valuto.

Posameznik kriptovaluto unovči ko si fiat valuto na svoj račun nakaže oziroma izplača ali izvede prenos virtualne valute za nakup blaga oziroma storitev.

Višina obdavčitve?

Davčna stopnja obdavčitve kriptovalut po predlogu zakona bo znašala 10 % od davčne osnove.

Davčna osnova se določi tako, da se najprej sešteje vrednost vseh unovčenj virtualnih valut, ki jih je posameznik unovčil v koledarskem letu. Od dobljene vsote odštejemo 10.000,00 EUR, ki velja za znesek oprostitve. Od dobljene razlike nato odštejemo normirane stroške v višini 50% dobljene razlike. Dobljeni znesek predstavlja osnovo za davek, ki se nato obdavči po stopnji 10%.

Za lažjo predstavo navajamo primer izračuna obdavčitve unovčenja kriptovalut s strani posameznika v višini 100.000,00 EUR v koledarskem letu.

  1. 100.000,00 – 10.000,00 = 90.000,00 EUR
  2. 90.000,00 – 45.000,00 (50% dobljene razlike, ki jo predstavljajo normirani stroški) = 45.000,00 EUR (navedeni znesek predstavlja osnovo za davek)
  3. 45.000,00 * 0,1 (davčna stopnja 10 % od davčne osnove) = 4500,00 EUR

Posameznik, ki unovči 100.000,00 EUR kriptovalut v koledarskem letu bi plačal .4500,00 EUR davka.

Oprostitev davka?

Unovčitve kriptovalut do skupnega zneska 10.000,00 EUR v koledarskem letu niso obdavčene.

Kaj pa izguba?

V primeru, da je posameznik ob unovčitvi kriptovalut imel izgubo jo mora sam posebej dokazati davčnemu organu. V primeru, da izgube ne dokaže je tudi unovčenje kriptovalut, ki sicer predstavljajo izgubo, glede na vložek posameznika, obdavčeno po zgoraj navedenem postopku.

Obveznosti posameznika?

Vsak posameznik, ki unovči kriptovalute mora sam izračunati in obračun posredovati davčnemu organu do 28. februarja, ki sledi letu ko so bile kriptovalute unovčene.


V kolikor imate kakšna vprašanja na temo obdavčitve kriptovalut nas kontaktirajte!

Jaka Uršič mag. prava

Kontakt: pisarna@od-p.eu

4.2/5 - (12 glasov)

Povezane teme: Virtualno premoženje

Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.