Blog

Objavil Igor Pirc

Upravljanje družinskega podjetja

Pojem upravljanja družb (ang. Corporate Governance) se nanaša in ureja odnose med deležniki korporativnega upravljanja, predvsem lastniki, upravljavci družb, zaposlenimi, upniki idr.

Objavil Igor Pirc
Objavil Igor Pirc
Objavil Igor Pirc
Objavil Igor Pirc
Objavil Igor Pirc

Dedovanje poslovnega deleža v družinskem podjetju

Dedovanje poslovnega deleža ima lahko obliko oporočnega razpolaganja ali dedovanja na podlagi zakona.[1] Verjetno gre za najbolj pogost, gotovo pa najbolj naraven način prenosa poslovnega deleža na potomce ali druge družinske člane, ki jih določa zakon.

Objavil Igor Pirc
Objavil Igor Pirc

Davki in podaritev poslovnega deleža v družinskem podjetju

Osrednji predpis, ki obravnava davek glede prenosa poslovnega deleža med sorodstveno povezanimi osebami je ZDoh-2. Ta v 100. členu določa, da se lahko ugotavljanje davčne obveznosti odloži pri podaritvi (kar vključuje tudi neodplačno izročitev po izročilni pogodbi) kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku.

Objavil Igor Pirc
Vprašajte nas

Kontakt

  • Imate vprašanja za katere menite da vam lahko pomagamo? Vprašati ni greh!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.