Blog

Objavil Igor Pirc

Nasledstvo v družinskih podjetjih

Medgeneracijski prehod vodenja in lastništva oziroma tranzicija v družinskem podjetju je eden od glavnih organizacijskih izzivov s katerimi se družinska podjetja srečujejo.

Objavil Igor Pirc

Tranzicija v družinskih podjetjih

Uvodoma Medgeneracijski prehod vodenja in lastništva oziroma tranzicija v družinskem podjetju je eden od glavnih organizacijskih izzivov s katerimi se družinska podjetja srečujejo. Poznavalci ugotavljajo, da se je s planiranjem nasledstva in nadaljevanjem podjetja smiselno začeti ukvarjati pet do deset let pred umikom ustanovitelja/trenutnega lastnika družinskega podjetja. Upoštevanje priporočene dobe…

Objavil Igor Pirc
Objavil Igor Pirc
Objavil Igor Pirc

Družinska podjetja – aktualni izzivi

Zgodovinsko gledano predstavljajo družinska podjetja temeljni vzvod gospodarske in podjetniške pobude. Nenazadnje je večina danes uspešnih podjetij oziroma družb svojo pot začela in jo še nadaljuje kot družinska podjetja 

Objavil Igor Pirc

Ocenjevanje uspešnosti upravnih odborov

Upravni odbor se ocenjuje tako s preko kompetenc njegovih članov, kot z oceno celotnega dela in nalog upravnega odbora. Ocenjevanje članov upravnega odbora lahko na eni strani poteka kot ocenjevanje dela celotnega odbora kot »tima« ali pa kot samoocena posameznih članov. Uspešnost upravnega odbora in izvršnih direktorjev naj bi bila…

Objavil Igor Pirc

Zloraba prevladujočega položaja s strani malega delničarja

Prevladujoči položaj in zloraba le-tega Za pravilno razumevanje problematike prevladujočega položaja je potreba uvodoma na kratko opredeliti temeljna pojma, ki sta substat kasnejšim izvajanjem: Prevladujoči položaj in zloraba prevladujočega položaja. Pojem prevladujočega položaja v konkurenčnem pravu Evropske unije opredeljuje 82. člen Pogodbe o ustanovitvi evropskih skupnosti (v nadaljevanju: PES). Omenjeni…

Objavil Igor Pirc
Objavil Igor Pirc
Vprašajte nas

Kontakt