Blog

Objavil Igor Pirc

Ocenjevanje uspešnosti upravnih odborov

Upravni odbor se ocenjuje tako s preko kompetenc njegovih članov, kot z oceno celotnega dela in nalog upravnega odbora. Ocenjevanje članov upravnega odbora lahko na eni strani poteka kot ocenjevanje dela celotnega odbora kot »tima« ali pa kot samoocena posameznih članov. Uspešnost upravnega odbora in izvršnih direktorjev naj bi bila…

Objavil Igor Pirc

Zloraba prevladujočega položaja s strani malega delničarja

Prevladujoči položaj in zloraba le-tega Za pravilno razumevanje problematike prevladujočega položaja je potreba uvodoma na kratko opredeliti temeljna pojma, ki sta substat kasnejšim izvajanjem: Prevladujoči položaj in zloraba prevladujočega položaja. Pojem prevladujočega položaja v konkurenčnem pravu Evropske unije opredeljuje 82. člen Pogodbe o ustanovitvi evropskih skupnosti (v nadaljevanju: PES). Omenjeni…

Objavil Igor Pirc
Objavil Igor Pirc
Vprašajte nas

Kontakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.