Obveznosti imetnikov delniških nakupnih opcij in terminskih pogodb

prevzemi podjetij

Prevzem podjetja: strateško-kadrovski vidik

V fazi odločanja o tem, ali začeti prevzem in z njim povezane aktivnosti, postane ključno vprašanje kvalitete oz. točnosti podatkov na podlagi katerih sprejemamo svojo odločitev.

Prevzemi družb – strateški vidik

Priložnosti in pasti pri prevzemih družb v času krize ter pomen metodološkega pristopa pri udejanjanju prevzemne strategije. Prevzemi družb predstavljajo poglaviten način anorganske rasti podjetij. V tem prispevku bomo obravnavali dve izhodišči, ki veljata za področje prevzemov v kriznih časih in sicer:

Vprašajte nas

Kontakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.