Uncategorized

Ugotovitve v zvezi z vprašanjem odgovornosti upravnega odbora

Temeljna ugotovitev pri opredeljevanju odgovornosti članov organov in izvršnih direktorjev v enotirnem sistemu upravljanja je, da je enotirne sisteme upravljanja med seboj nemogoče primerjati, saj je razpon značilnosti posameznega od njih enostavno prevelik, predvsem pa vsakokratno pogojen s specifičnim kulturnim in gospodarskim ozadjem. Če parafraziram, »meter« s katerim določamo značilnosti…

Zloraba prevladujočega položaja s strani malega delničarja

Prevladujoči položaj in zloraba le-tega Za pravilno razumevanje problematike prevladujočega položaja je potreba uvodoma na kratko opredeliti temeljna pojma, ki sta substat kasnejšim izvajanjem: Prevladujoči položaj in zloraba prevladujočega položaja. Pojem prevladujočega položaja v konkurenčnem pravu Evropske unije opredeljuje 82. člen Pogodbe o ustanovitvi evropskih skupnosti (v nadaljevanju: PES). Omenjeni…

Vprašajte nas

Kontakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.