Kolektivna pogodba

sindikat

Kolektivna pogodba

Kolektivna pogodba podrobneje ureja pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Kolektivna pogodba je pogodba, ki jo sklenejo sindikati/združenja sindikatov in delodajalci/združenja delodajalcev. Kolektivna pogodba ne sme biti v nasprotju z zakonom – delavcem lahko podeli samo več pravic kot jih daje zakon. Kolektivna pogodba mora…

Program presežnih delavcev

PROGRAM RAZREŠEVANJA PRESEŽNIH DELAVCEV V primeru odpuščanja večjega števila delavcev zaradi poslovnih razlogov mora delodajalec skladno z 98. členom ZDR-1 pripraviti program razreševanja presežnih delavcev. V takem primeru mora tudi sodelovati s sindikati in jih čim prej pisno obvestiti o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev, številu in kategorijah…

Vprašajte nas

Kontakt